Home

Bijles & Huiswerk­begeleiding

Bijles (remedial teaching)

Leerlokaal Emmeloord biedt bijles aan alle kinderen van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Er wordt bijles geboden op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, spelling, lezen, en meer. Als het even tegenzit op school, je moeite hebt met leren of juist meer uitdaging nodig hebt, hebben kinderen voordeel bij extra ondersteuning.

Huiswerk­begeleiding

Leerlokaal Emmeloord biedt huiswerkbegeleiding aan alle leerlingen van het voortgezet onderwijs. Deze begeleiding zorgt ervoor dat een kind efficiënt kan leren: moeilijke theorie wordt simpel uitgelegd en vragen worden direct beantwoord. Ook helpen we MBO en HBO studenten met het plannen en structureren van het huiswerk.


Cito-training

Bij de Cito-training wordt je kind voorbereid op de Citotoets. Het doel van de Cito-training is om kinderen de handvatten te geven, waarmee ze tijdens de toetsen presteren op het niveau dat echt bij hen past. Leerlokaal Emmeloord geeft Cito-training aan kinderen van groep 5 t/m 8.

IEP-toetstraining

De IEP-toetstraining bereidt je kind voor op de IEP-eindtoets. Tijdens deze training zal er extra instructie worden gegeven en wordt er geoefend met de vraagstelling.