Bijles

Wat is bijles?

Bijles (remedial teaching) is begeleiding en extra uitleg van het geleerde op school. Dit kan bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, begrijpend lezen of spelling zijn. Tijdens de bijlessen wordt het kind geholpen door een leraar. De leraar helpt met de onderdelen die nog moeizaam verlopen. Ook kan het kind tijdens de lessen vragen stellen, krijgt hij of zij werk mee wat gecontroleerd wordt. Op deze manier kan er gekeken worden welke onderdelen de leerling nog niet helemaal snapt.

Bij leerlokaal Emmeloord wordt er ook extra uitdaging geboden aan kinderen die hier baat bij hebben.

Wanneer is het tijd om bijles te nemen?

Bijles is geschikt voor elk kind met een leerachterstand , maar ook voor kinderen die graag willen werken aan het verbeteren van hun cijfers, kennis en zelfvertrouwen.

Wil je meer weten over de bijlessen?

Neem dan contact met ons op door te bellen of het contactformulier in te vullen. We denken graag met je mee!